? BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP | Cổng Thông Tin Điện Tử Ủy Ban Nhân Dân Xã Ninh Vân | cong-thong-tin-dien-tu-uy-ban-nhan-dan-xa-ninh-van
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

DANH MỤC TÀI LIỆU

 

*BIỂU MẪU HỒ SƠ NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ NINH VÂN NHIỆM KỲ 2021-2026:

 

- Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử đại biểu HĐND xã Ninh Vân nhiệm kỳ 2021-2026

- Các biểu mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã Ninh Vân nhiệm kỳ 2021-2026

 

*CÁC VĂN BẢN XÃ NINH VÂN:

 

- Quyết định số 31 /QĐ-ĐU của Đảng ủy xã Ninh Vân về việc lãnh đạo cuộc bầu cử  đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 /uploads/files/Q%C4%90%20%C4%90U%2031_0001.pdf

- Kế hoạch số 28/KH/ĐU của Đảng ủy xã Ninh Vân về việc lãnh đạo cuộc bầu cử  đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 /uploads/files/KH%20L%C4%90%2028_0001.pdf

- Kế hoạch số 32/KH/ĐU của Đảng ủy xã Ninh Vân về việc tuyên truyền cuộc bầu cử  đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 /uploads/files/KH%20TT%20%2032_0001.pdf

- Kế hoạch số  01 / /KH-HĐND  của Hội đồng nhân dân xã Ninh Vân về việc hoạt động tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 /uploads/files/KH-H%C4%90%2001_0001.pdf

- Quyết định số  01 /QĐ-UBBC của Ủy ban bầu cử xã Ninh Vân về việc thành lập tiểu ban an ninh - an toàn xã hội về cuộc bần cử  đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 /uploads/files/Q%C4%90%2001_0001.pdf

Quyết định số  02/QĐ-UBBC của Ủy ban bầu cử xã Ninh Vân về việc thành lập tiểu ban Giải quyết khiếu nại tố cáo về cuộc bần cử  đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026/uploads/files/Q%C4%90%2002_0001_signed.pdf

Quyết định số  03 /QĐ-UBBC của Ủy ban bầu cử xã Ninh Vân về việc thành lập tiểu ban tuyên truyền về cuộc bần cử  đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 /uploads/files/Q%C4%90%2003_0001_signed.pdf

Quyết định số  04 /QĐ-UBBCcủa Ủy ban bầu cử xã Ninh Vân về việc thành lập tiểu ban Cơ sở vật chất về cuộc bần cử  đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 /uploads/files/Q%C4%90%2004_0001_signed.pdf

 - Quyết định số  05 /QĐ-UBBC của Ủy ban bầu cử xã Ninh Vân về việc thành lập Tổ giúp việc về cuộc bần cử  đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 /uploads/files/Q%C4%90%2005_0001_signed.pdf

Thông báo số  03 /QĐ-UBBCcủa Ủy ban bầu cử xã Ninh Vân về việc tiếp nhận hồ sơ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 /uploads/files/TB%2003_0001_signed.pdf

- Kế hoạch số 04 /KH-UBBC của Ủy ban bầu cử xã Ninh Vân về Công tác tuyên truyền cuộc bầu cử  đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 /uploads/files/KH%2004a_0001_signed.pdf

 - Kế hoạch số 01 /KH-TBTT của Tiểu ban tuyên truyền bầu cử xã Ninh Vân về triển khai Công tác tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử  đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 /uploads/files/KH%2001__0001.pdf

 - Nghị quyết số  01 /QĐ-UBBC của Ủy ban bầu cử xã Ninh Vân về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơi vị bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 /uploads/files/NQ%2001_0001_signed.pdf

- Quyết định số  56 /QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân xã Ninh Vân về việc thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khoad XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 Tổ bầu cử số 1, khu vực bỏ phiếu số 1 - Thôn Tây ( Đoạn từ đường số 4 đến khu dân cư cây bàng), Địa điểm bỏ phiếu: nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Tây xã Ninh Vân /uploads/files/Q%C4%90%2056_0001_signed.pdf

- Quyết định số  57 /QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân xã Ninh Vân về việc thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khoad XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 Tổ bầu cử số 2, khu vực bỏ phiếu số 2 - Thôn Tây ( Đoạn từ đường số 4 đến giáp đường số 5), Địa điểm bỏ phiếu: Hội trường UBND xã Ninh Vân /uploads/files/Q%C4%90%2057_0001_signed.pdf

Quyết định số  58 /QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân xã Ninh Vân về việc thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khoad XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 Tổ bầu cử số 3, khu vực bỏ phiếu số 3 - Thôn Tây ( Đoạn từ đường số 5 đến giáp đường số 6), Địa điểm bỏ phiếu:  Trường tiểu học và THCS  xã Ninh V

Quyết định số  59 /QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân xã Ninh Vân về việc thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khoad XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 Tổ bầu cử số 4, khu vực bỏ phiếu số  - Thôn Đông, Địa điểm bỏ phiếu: Nhà sinh hoạt cộng đồng Thôn Đông,  xã Ninh Vân/uploads/files/Q%C4%90%2059_0001_signed.pdf 

- Thông báo số: 512 /TB-UBND của Ủy ban nhân dân về việc thành lập đường dây nóng phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn xã Ninh Vân /uploads/files/TB%20512_0001_signed.pdf

     - TB: Về việc thông tin công chức đầu mối hỗ trợ tiếp cận thủ tục hành chính, dịch vụ công trên các lĩnh vực Hộ tịch, đất đai, văn hóa-xã hội tại bộ phận một của và cổng thông tin điện tử xã Ninh Vân trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19./uploads/files/TB%20518_0001_signed.pdf

 

BẦU CỬDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/26/2022 6:08:50 PM

^ V? ??u trang
Cheap Yeezys