Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Chứng thực di chúc
Cơ quan chủ trì xử lý Uỷ ban nhân dân Xã
Lĩnh vực Hổ Trợ - Tu Pháp
Trình tự thực hiện
- Công dân có yêu cầu chứng thực nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa (nếu có) Ủy ban nhân dân cấp xã- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ và chuyển cho cán bộ Tư pháp hộ tịch xem xét kiểm tra hồ sơ. Nếu hợp lệ, phù hợp với quy định của pháp luật thì cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ Theo dõi giải quyết của bộ phận Một cửa - Lĩnh vực chứng thực.Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký đóng dấu chứng thực trả kết quả cho công dân- Người lập di chúc nhận bản di chúc đã chứng thực tại nơi nộp hồ sơ.
Hồ sơ
- Mẫu số 31/PYC: Phiếu yêu cầu chứng thực.- Di chúc (được soạn thảo trước theo mẫu)- Giấy tờ liên quan đến tài sản của người để lại di chúc (bản sao có chứng thực)- Văn bản có ý kiến đồng ý của người giám hộ nếu người lập di chúc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.* Giấy tờ phải xuất trình:- Giấy tờ chứng minh tài sản của người lập di chúc (bản chính)- Giấy chứng minh nhân dân của người lập di chúc+ Số lượng hồ sơ : 01 bộ
Thời gian giải quyết
Trong ngày làm việc (không quá 3 ngày đối với di chúc phức tạp)
Cơ sở pháp lý
- Bộ Luật Dân sự năm 2005 - Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 về công chứng, chứng thực; - Thông tư liên tịch số 93/2001/BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí công chứng, chứng thực - Công văn số 3854/BTP/HCTP ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tư pháp.
Đối tượng
Cá nhân
Tài liệu đính kèm 1
Số lượt người xem 417
BẦU CỬDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/25/2021 11:42:07 PM

 
 
 
Thiết kế website         
 
 
^ Về đầu trang