Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Đăng Ký Khai Sinh
Cơ quan chủ trì xử lý Uỷ ban nhân dân Xã
Lĩnh vực Hộ Tịch
Trình tự thực hiện
- Cha, mẹ hoặc người giám hộ nộp hồ sơ qua bộ phận văn phòng Ủy ban nhân dân Phường.- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Sau khi kiểm tra đã đầy đủ các giấy tờ hợp lệ, cán bộ tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh, Chủ tịch hoặc phó chủ tịch (được uỷ quyền) Ủy ban nhân dân cấp Phường ký và cấp cho người đi khai sinh 1 bản chính giấy khai sinh. Số lượng bản sao giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh.Song thủ tục đăng ký khai sinh cán bộ tư pháp hộ tịch trả lại hồ sơ, 1 bản chính giấy khai sinh, bản sao giấy khai sinh cấp theo yêu cầu của người đi đăng ký khai sinh. Trong trường hợp người đi khai sinh chưa nộp đủ giấy tờ hợp lệ hoặc cần phải xác minh, cán bộ tư pháp hộ tịch viết phiếu hẹn giải quyết và trả kết quả.- Nhận kết quả tại Uỷ ban nhân dân Phường.
Hồ sơ
+ Giấy chứng sinh (theo mẫu quy định);+ Nếu trẻ sinh ra ngoài cơ sở y tế thì Giấy chứng sinh được thay bằng: Văn bản xác nhận của người làm chứng (người làm chứng phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và biết rõ sự việc làm chứng; người làm chứng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực mà mình làm chứng);+ Trong trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về sự việc sinh là có thực.+ Bản sao sổ hộ khẩu, đăng ký kết hôn của cha mẹ (nếu có).+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân của người đi đăng ký khai sinh.- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời gian giải quyết
Trong ngày làm việc
Cơ sở pháp lý
- Bộ luật Dân sự năm 2005; - Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000; - Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 - Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; - Thông tư số 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; - Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.
Đối tượng
Cá nhân
Tài liệu đính kèm 1
Số lượt người xem 404
BẦU CỬDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/25/2021 11:56:38 PM

 
 
 
Thiết kế website       
 
 
 
 
 
 
^ Về đầu trang