Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi
Cơ quan chủ trì xử lý Uỷ ban nhân dân Xã
Lĩnh vực Hộ Tịch
Trình tự thực hiện
- Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã.- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ và chuyển cho cán bộ Tư pháp hộ tịch xem xét kiểm tra hồ sơ nếu hợp lệ thì cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký việc nuôi con nuôi và quyết định công nhận việc nuôi con nuôi .+ Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký đóng dấu và cấp cho mỗi bên một bản chính Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi. Trong cột ghi chú của sổ đăng ký việc nuôi con nuôi và dưới tiêu đề của bản chính Quyết định phải ghi rõ " đăng ký lại". - Nhận kết quả tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã.
Hồ sơ
Người có yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi phải nộp Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi. Trường hợp yêu cầu đăng ký lại tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi trước đây đã đăng ký việc nuôi con nuôi thì Tờ khai phải có cam kết của người yêu cầu đăng ký lại về tính trung thực của việc đăng ký nuôi con nuôi trước đó và có chữ ký của ít nhất hai người làm chứng.
Thời gian giải quyết
05 ngày làm việc, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ sở pháp lý
- Bộ luật dân sự năm 2005; - Luật hôn nhân và Gia đình năm 2000; - Căn cứ Luật Nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 2010; - Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/03/2011 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi;
Đối tượng
Cá nhân
Tài liệu đính kèm 1
Số lượt người xem 415
BẦU CỬDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/26/2021 12:22:30 AM

 
 
 
 
 
 
Thiết kế website        
 
 
^ Về đầu trang