Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Đăng ký thay đổi, chấm dứt giám hộ
Cơ quan chủ trì xử lý Uỷ ban nhân dân Xã
Lĩnh vực Hộ Tịch
Trình tự thực hiện
- Người yêu cầu thay đổi việc giám hộ phải nộp tờ khai (theo mẫu quy định) và hồ sơ, giấy tờ theo quy định tại văn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã .- Sau khi nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy yêu cầu thay đổi việc giám hộ là phù hợp với pháp luật và không có tranh chấp, thì cán bộ tư pháp hộ tịch ghi vào quyết định công nhận thay đổi việc giám hộ, đồng thời ghi chú việc thay đổi giám hộ vào sổ đã đăng ký giám hộ trước đây và làm thủ tục đăng ký việc giám hộ mới.Chủ tịch hoặc phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người yêu cầu thay đổi giám hộ một bản chính quyết định thay đổi việc giám hộ. Bản sao quyết định công nhận thay đổi việc giám hộ được cấp theo yêu cầu của đương sự.
Hồ sơ
1. Các giấy tờ phải nộp:- Đơn đề nghị chấm dứt việc giám hộ (cá nhân tự viết đơn hoặc tham khảo mẫu tại Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi đăng ký).- Bản chính Quyết định công nhận việc giám hộ đã cấp trước đây.- Trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng, đã được lập thành danh mục khi đăng ký giám hộ thì người yêu cầu chấm dứt việc giám hộ phải nộp danh mục tài sản đó và danh mục tài sản hiện tại của người được giám hộ.2. Các giấy tờ phải xuất trình:- Giấy tờ cần thiết chứng minh đủ điều kiện chấm dứt việc giám hộ.- Bản chính giấy CMND, hộ khẩu của người yêu cầu chấm dứt việc giám hộ.
Thời gian giải quyết
05 ngày làm việc, kể từ ngày Ủy ban nhân dân phường, xã , thị trấn nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ sở pháp lý
- Bộ luật dân sự năm 2005;- Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000; - Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; - Căn cứ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực; - Thông tư số 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; - Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch. - Thông tư số 09.b/2013/TT-BTP ngày 20/05/2013 của Bộ tư pháp về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP.
Đối tượng
Cá nhân
Tài liệu đính kèm 1
Số lượt người xem 240
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/25/2020 12:58:16 AM

^ Về đầu trang