? Đảng ủy | Cổng Thông Tin Điện Tử Ủy Ban Nhân Dân Xã Ninh Vân | cong-thong-tin-dien-tu-uy-ban-nhan-dan-xa-ninh-van
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Đảng ủy

 Họ và tên: Trà Thị bông Sen

 Chức vụ: Bí thư  Đảng ủy xã Ninh Vân

 Trình độ chuyên mô:Đại học hành chính

 Trình độ chính trị: Cao cấp

 Số điện thoại: 0948185789

 Thư điện tử: ttbsen.nh@khanhhoa.gov.vn

 Họ và tên: Trà Văn Hải

 Chức vụ: Phó bí thư, CT. UBND xã Ninh Vân

 Trình độ chuyên mô:Đại học xây dựng Đảng chính quyền nhà nước

 Trình độ chính trị: Trung cấp

 Số điện thoại: 0835169233

 Thư điện tử: Travanhainv@gmai.com

Họ và tên: Nguyễn Thái Nhân

Chức vụ: Phó Bí thư thường trực xã Ninh Vân

Trình độ chuyên mô: Đại học xây dựng Đảng chính quyền nhà nước

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0832352146

Thư điện tử: nguyenthainhan.1986@gmail.com

BẦU CỬDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/26/2022 7:05:24 PM

^ V? ??u trang
Cheap Yeezys