Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Tin Tức - Sự Kiện

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử Hội đồng nhân dân xã Ninh Vân, khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử Hội đồng nhân dân xã Ninh Vân, khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày (17/3), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ninh Vân đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử Hội đồng nhân dân xã, khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hàng Văn Hướng – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã chủ trì Hội nghị

 

Dự Hội nghị còn có: Đồng chí Trà Thị Bông Sen –  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBBC xã; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam xã; đại diện các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.

Dự Hội nghị về phía khách mời có đồng chí Trà Văn Hải – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã; đồng chí Nguyễn Thái Nhân – Phó Bí thư, Phó Chủ tịch HĐND xã.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã giới thiệu về tiêu chuẩn đại biểu đại biểu HĐND quy định tại Điều 7 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Quy định những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo quy định tại Điều 37 Luật Bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu HĐND; Báo cáo tình hình triển khai và kết quả việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Ninh Vân, nhiệm kỳ 2021-2026, căn cứ kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thống nhất tổng số lượng đại biểu HĐND xã là 15 đại biểu; Hội nghị đã thỏa thuận để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các thôn giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026 là 27 người để đảm bảo số dư theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Thường trực HĐND xã đã ban hành Thông báo số 02/TB-HĐND ngày 09/02/2021, về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026 và Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 15/02/2021 điều chỉnh về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026, với số lượng người được giới thiệu ứng cử là 27 đại biểu.

Ngày 19/2/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức họp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã để thông báo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các thôn được phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu HĐND xã và hướng dẫn về nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; đã có 14/14 cơ quan, đơn vị, tổ chức có người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã (trong đó: 09/09 cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp xã; 03/03 đơn vị sự nghiệp; 02/02 thôn).

Đến hết ngày 14/3/2021, 14/14 cơ quan, tổ chức, đơn vị, các thôn giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã gửi đầy đủ biên bản Hội nghị cử tri nơi công tác và biên bản Hội nghị của Ban lãnh đạo mở rộng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các thôn có người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND và danh sách những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026 về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.

Theo đó danh sách các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 27 người. Trong đó: Tổ chức chính trị 02 người; cơ quan nhà nước cùng cấp 07 người; Đơn vị vũ trang nhân dân 01 người; Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể là 08 người; tổ chức xã hội 01 người; đơn vị sự nghiệp 03 người; các thôn 05 người; giới thiệu tái cử 12 người; đại biểu người  đại biểu tuổi trẻ 19 người; đại biểu nữ 09 người; đại biểu ngoài Đảng 02 người.

Đến ngày 14/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử đại biểu HĐND xã, khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 và không có người tự ứng cử.

Cùng với đó, theo đánh giá tại báo cáo, việc lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với những người ứng cử đại biểu HĐND có sự tín nhiệm giới thiệu đạt tỷ lệ cao, đã đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy trình thủ tục theo Luật.

Tại Hội nghị này, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, thỏa thuận và thống nhất lập danh sách sơ bộ 26 người ứng cử đại biểu HĐND xã Ninh Vân, khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026, giảm 01 người so với số lượng được ấn định ban đầu, lý do: không đảm bảo về độ tuổi theo quy định; Hội nghị bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử.

Sau khi thảo luận, Hội nghị đã biểu quyết các nội dung theo quy định với 100% đại biểu nhất trí.

Văn Hướng

Họ tên*
Email*
Bình luận*
BẦU CỬDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

1/21/2022 3:40:38 PM

^ Về đầu trang