? Lịch Công tác hàng tháng | Cổng Thông Tin Điện Tử Ủy Ban Nhân Dân Xã Ninh Vân | cong-thong-tin-dien-tu-uy-ban-nhan-dan-xa-ninh-van
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Lịch Công tác hàng tháng

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NINH VÂN
LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND XÃ
(0258.3649.080 Tháng 01/2021  
         
Ngày tháng Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ sáu
01/1
Tiếp công dân, giải quyết công việc hành chính Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ bảy
02/01
Ngày nghĩ      
Chủ nhật
03/01
Ngày nghĩ      
Thứ hai
/04/01
8h:Họp gian ban tuần Hội trường UBND xã CT, PCT.UBND xã, công chức chuyên môn xã  
Thứ ba
'05/05
Tiếp công dân, giải quyết công việc hành chính Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ tư
'06/01
giải quyết công việc hành chính      
Thứ năm
'07/01
giải quyết công việc hành chính      
Thứ sáu
'08/1
giải quyết công việc hành chính      
Thứ bảy
'09/01
       
Chủ nhật
'10/01
       
Thứ hai
'11/01
S:'-08 giờ, Họp giao ban tuần - Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ ba
'12/01
8h: Dự khai mạc lớp huấn luyện dân quân cơ động và dân quân tại chỗ năm 2021 - Hội trường UBND xã các ban, ngành đoàn thể xã  
Thứ tư
'13/01
giải quyết công việc hành chính      
Thứ năm
'14/01
8h: Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội thị xã quý 3 Hội trường UBND thị xã  CT.UBND xã  
Thứ sáu
'15/01
15h: Đ/c Đại -CT.UBND xã dự họp Ban đại diện Hội đồng Quản trị ngân hàng chính sách xã hội,
 Giải quyết công việc hành chính
     
Thứ bảy
16/01
       
Chủ nhật
17/01
       
Thứ hai
'18/01
giải quyết công việc hành chính      
Thứ ba
'19/01
Tiếp công dân, giải quyết công việc hành chính Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ tư
'20/01
giải quyết công việc hành chính      
Thứ năm
'21/01
giải quyết công việc hành chính      
Thứ sáu
'22/01
Tiếp công dân, giải quyết công việc hành chính Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ bảy
'23/01
       
Chủ nhật
'24/01
       
Thứ hai
'25/01
S:'-08 giờ, Họp giao ban tuần - Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ ba
'26/01
Tiếp công dân, giải quyết công việc hành chính Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ tư
'27/01
giải quyết công việc hành chính      
Thứ năm
'28/01
giải quyết công việc hành chính      
Thứ sáu
'29/01
Tiếp công dân, giải quyết công việc hành chính Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ bảy
'30/01
       

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NINH VÂN
LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND XÃ
('02583649080) Tháng 02/2021    
         
Ngày tháng Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai
'01/02
S: '-08 giờ, chào cờ đầu tuần, giao ban Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ ba
'02/02
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Hội trường UBND xã Chủ tịch UBND xã  
Thứ tư
'03/02
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Hội trường UBND xã Chủ tịch UBND xã  
Thứ năm
'04/02
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Hội trường UBND xã Chủ tịch UBND xã  
Thứ sáu
'05/02
C: -8 giờ, Đ/c Túc, PCT. UBND dự họp
BCĐ PCD ở người tại thị xã (Hội trường A- Ủy ban thị xã)
UBND thị xã     
Thứ bảy
'06/02
       
Chủ nhật
'07/02
       
Thứ hai
'8/02
S: '-08 giờ, Chào cơ đầu tuần, Giao ban tháng 2 - Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ ba
'09/02
C: -8 giờ, Đ/c Hải CT. UBND dự họp
BCĐ PCD ở người tại thị xã (Hội trường A- Ủy ban thị xã)
- Hội trường UBND thị xã    
Thứ tư
'10/02
Nghỉ Tết Âm lịch. Trực cơ quan      
Thứ năm
'11/02
Nghỉ Tết Âm lịch. Trực cơ quan      
Thứ sáu
'12/02
Nghỉ Tết Âm lịch. Trực cơ quan      
Thứ bảy
'13/02
Nghỉ Tết Âm lịch. Trực cơ quan      
Chủ nhật
'14/02
Nghỉ Tết Âm lịch. Trực cơ quan      
Thứ hai
'15/02
Nghỉ Tết Âm lịch. Trực cơ quan      
Thứ ba
'16/02
Nghỉ Tết Âm lịch. Trực cơ quan      
Thứ tư
'17/02
Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo      
Thứ năm
'18/02
Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo      
Thứ sáu
'19/02
Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo -Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ bảy
'20/02
       
Chủ nhật
'21/02
  -Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ hai
'22/02
S: '-08 giờ, Giao ban tuần - Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ ba
'23/02
Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo -Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ tư
'24/02
Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo -Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ năm
'25/02
Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo -Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ sáu
'26/02
14h: Gặp mặt giữa chính quyền địa phương với thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2021 Hội trường (A)-UBND xã các ban, ngành, đoàn thể xã  
Thứ Bảy
'27/02
       
Chủ nhật
'28/02
       

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NINH VÂN
LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND XÃ
02583649080   Tháng 03/2021  
         
Ngày tháng Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai
'01/03
 Sáng 8h: Chào cơ đầu tuần, Triển khai Kế hoạch Tổ chức Đại hội thể dục thể thao xã Ninh Vân lần thứ VI năm 2021  Hội trường UBND xã Toàn thể cán bộ, công chức thuộc UBND xã  
Thứ ba
'02/03
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ tư
'03/03
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ năm
'04/03
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ sáu
'05/03
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ bảy
'06/03
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Chủ nhật
'07/03
 
Thứ hai
'08/03
S:'-08 giờ, Chào cờ, Họp giao ban tuần
Thứ ba
'9/03
Chiều: 8h hướng dẫn lập danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ tư
'10/03
Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo -Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ năm
'11/03
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính -Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ sáu
'12/03
Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo -Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ bảy
'13/03
       
Chủ nhật
'14/03
       
Thứ hai
'15/03
S:'-08 giờ, Chào cờ, Họp giao ban tuần
Thứ ba
'16/03
Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo - Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ tư
'17/03
Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo -Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ năm
'18/03
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính -Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ sáu
'19/03
 Chiều: 8h Tham dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến văn bản Luật mới -Phòng Tiếp CD Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động  thuộc UBND xã  
Thứ bảy
'20/03
  -Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Chủ nhật
'21/03
       
Thứ hai
'22/03
S:'-08 giờ, Họp giao ban tuần - Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ ba
'23/03
-Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo - Hội trường UBND xã -Chủ tịch UBND xã  
Thứ tư
'24/03
-Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo -Phòng Tiếp CD -Chủ tịch UBND xã  
Thứ năm
'25/03
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính -Phòng Tiếp CD -Chủ tịch UBND xã  
Thứ sáu
'26/03
-Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo -Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ bảy
'27/03
       
Chủ nhật
'28/03
 
Thứ hai
'29/03
S:'-08 giờ, Họp giao ban tuần
Thứ ba
'30/03
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính Hội trường UBND xã Chủ tịch UBND xã  
Thứ tư
'31/03
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính Hội trường UBND xã Chủ tịch UBND xã

 

 

       

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NINH VÂN
LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND XÃ
02583649080 Tháng 04/2021  
         
Ngày tháng Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
 Thứ năm
'01/04
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thứ sáu
'02/04
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ bảy
'03/04
       
chủ nhật
'04/04
       
Thứ hai
'05/04
S:'-08 giờ, Chào cờ, Họp giao ban tuần      
Thứ ba
'06/04
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ tư
'07/04
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ năm
'08/04
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ sáu
'09/04
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ bảy
'10/04
       
Chủ nhật
'11/04
       
Thứ hai
'12/04
       
Thứ ba
'13/04
C: '-14 giờ, Họp giao ban tháng 4; Họp xét danh sách đề nghị hỗ trợ gạo
do ảnh hưởng dịch Covid-19
Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức, đoàn thể Thực hiện ngồi giãn cách
Thứ tư
'14/04
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ năm
'15/04
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ sáu
'16/04
Chiều: 16/4/2021: Đ/C Túc. PCT.UBND xã họp Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội quý 1 UBND thị xã  Chủ tịch UBND xã  
Thứ bảy
'17/04
       
Chủ nhật
'18/04
       
Thứ hai
'19/04
S:'-08 giờ, Họp giao ban tuần Hội trường UBND xã Cán bộ, công chức xã  
Thứ ba
'20/04
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ tư
'21/04
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ năm
'22/04
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ sáu
'23/04
'-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ bảy
'24/04
  Hội trường A UB thị xã    
Chủ nhật
'25/04
       
Thứ hai
'26/04
S:'-08 giờ, Họp giao ban tuần - Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ ba
'27/04
Chiều: đ/c Hải dự họp Tổng kết HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ tư
'28/04
'-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ năm
'29/04
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ sáu
'30/04
Nghĩ lễ      

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NINH VÂN
LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND XÃ
(0258.3649.080 Tháng 05/2021  
         
Ngày tháng Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ bảy
'01/05
Nghĩ lễ      
Chủ nhật
'02/05
       
Thứ hai
'03/05
S: '-08 giờ, Giao ban tháng 5 Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ ba
'04/05
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ tư
'5/05
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ năm
'06/05
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính      
Thứ sáu
'07/05
C: 14H Đ.c Hải - CT.UBND xã dự họp tổng kết HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ bảy
'08/05
Sáng; 8h: họp triển khai một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch Hội trường UBND xã Toàn thể cán bộ, công chức xã  
Chủ nhật
'09/05
       
Thứ hai
'10/05
S: '-08 giờ, Giao ban tuần Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ ba
'11/05
Sáng; 14h: Đ/C Hải -CT.UBND xã họp triển khai một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch Hội trường UBND xã     
Thứ tư
'12/05
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ năm
'13/05
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính      
Thứ sáu
'14/05
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ bảy
'15/05
       
Chủ nhật
'16/05
       
Thứ hai
'17/05
S: '-08 giờ, Giao ban tuần - Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ ba
'18/05
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính      
Thứ tư
'19/05
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ năm
'20/05
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính      
Thứ sáu
'21/05
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ bảy
'22/05
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính      
Chủ nhật
'23/05
'-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ hai
'24/05
S: '-08 giờ, Giao ban tuần - Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ ba
'25/05
S:'-08 giờ, Họp giao ban tuần Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ tư
'26/05
'-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo      
Thứ năm
'27/05
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính      
Thứ sáu
'28/05
'-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ bảy
'29/05
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính      
Chủ nhật
'30/5
       
Thứ hai
'31/5
s:8h: họp triển khai một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh ở người Hội trường UBND xã Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở ngưởi  
       

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NINH VÂN
LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND XÃ
(0258.3649.080 Tháng 06/2021  
         
Ngày tháng Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
 Thứ ba
'01/06
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ tư
'02/06
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ năm
'03/06
Sáng: 8h: Đ/C Hải: Dự họp UBND thị xã thường kỳ Hội trường UBND thị xã    
Thứ sáu
'04/06
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ bảy
'05/06
       
Chủ nhật
'06/06
       
Thứ hai
'07/06
S: '-08 giờ, Họp giao ban tuần Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ ba
'08/06
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo - Hội trường UBND xã Chủ tịch UBND xã  
Thứ tư
'09/06
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ năm
'10/06
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ sáu
'11/06
-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo -Phòng Tiếp CD -Chủ tịch UBND xã  
Thứ bảy
'12/06
       
Chủ nhật
'13/06
       
Thứ hai
'14/06
S: '-08 giờ, Họp giao ban tuần Hội trường A, UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức, đoàn thể  
Thứ ba
'15/06
'-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo -Phòng Tiếp CD -Chủ tịch UBND xã  
Thứ tư
'16/06
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính -Phòng Tiếp CD
'-Hội trường UBND xã
-Chủ tịch UBND xã  
Thứ năm
'17/06
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính      
Thứ sáu
'18/06
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính      
Thứ bảy
'19/06
  '- Hội trường UBND xã '-TT. Đảng ủy, TT. HĐND, UBND, MT, Trưởng các đoàn thể, BN  
Chủ nhật
'20/06
       
Thứ hai
'21/06
S:'-08 giờ, Họp giao ban tuần
 C: 14h: Họp xét thành tích tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đạo biểu Quốc hội  khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên đại bàn xã đề nghị Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen
- Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.
Hội đồng thi đua khen thưởng xã
 
Thứ ba
'22/06
'-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo -Phòng Tiếp CD -Chủ tịch UBND xã  
Thứ tư
'23/06
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ năm
'24/06
'-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD
Hội trường (A) UBND xã
Toàn thể cán bộ, công chức thuộc UBND,
 Chủ tịch UBND xã
 
Thứ sáu
'25/06
8h: dự hội nghị tuyên truyền văn bản Luật mới
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính
     
Thứ bảy
'26/06
       
Chủ nhật
'27/06
       
Thứ hai
'28/06
S:'-08 giờ, Họp giao ban tuần - Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ ba
'29/06
'-Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ tư
'30/06
c: họp trực tuyến công tác phòng, chống dịch
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính
-Phòng Tiếp CD
'-Hội trường UBND xã
Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch ở ngưởi  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NINH VÂN
LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND XÃ
(0258.3649.080 Tháng 08/2021  
         
Ngày tháng Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Chủ nhật
'01/08
       
Thứ hai
'02/08
S: '-08giờ, Giao ban tháng 8 Hội trường (A) UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
 Ủy viên UBND xã; Công chức.
 
Thứ ba
'03/08
giải quyết công việc hành chính      
Thứ tư
'04/08
giải quyết công việc hành chính      
Thứ năm
'05/08
 giải quyết công việc hành chính      
Thứ sáu
'06/08
 giải quyết công việc hành chính      
Thứ bảy
'07/08
       
Chủ nhật
'08/08
       
Thứ hai
'09/08
 giải quyết công việc hành chính      
Thứ ba
'10/08
 giải quyết công việc hành chính      
Thứ tư
'11/08
 giải quyết công việc hành chính      
Thứ năm
'12/08
14h: Họp trực tuyến về công tác giải ngân vốn đầu tư công Phòng họp trực tuyến UBND xã CT.UBND xã, PCT.UBND xã, Kế toán  
Thứ sáu
'13/08
 giải quyết công việc hành chính.
14h: Về việc họp xét đối tượng người lao động không có gia kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do địa dịch Covid-19
Hội trường (A) UBND xã các ban, ngành đoàn thể xã, 02 thôn  
Thứ bảy
'14/08
       
Chủ nhật
'15/08
       
Thứ hai
'16/08
 giải quyết công việc hành chính      
Thứ ba
'17/08
 giải quyết công việc hành chính - Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ tư
'18/08
 giải quyết công việc hành chính. 14h họp xét đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và hộ kinh doanh phải tạm dừng hoạt động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Hội trường UBND xã các ban, ngành đoàn thể xã, 02 thôn  
Thứ năm
'19/08
 giải quyết công việc hành chính      
Thứ sáu
'20/08
 giải quyết công việc hành chính Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ bảy
'21/08
       
Chủ nhật
'22/08
       
Thứ hai
'23/08
 giải quyết công việc hành chính      
Thứ ba
'24/08
 giải quyết công việc hành chính - Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ tư
'25/08
 giải quyết công việc hành chính Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ năm
'26/08
 giải quyết công việc hành chính      
Thứ sáu
'27/08
 giải quyết công việc hành chính Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ bảy
'28/08
       
Chủ nhật
'29/08
       
Thứ hai
'30/8
 giải quyết công việc hành chính      
Thứ ba
'31/8
 giải quyết công việc hành chính - Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
       

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NINH VÂN
LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND XÃ
(0258.3649.080 Tháng 09/2021  
         
Ngày tháng Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ tư
'01/09
giải quyết công việc hành chính Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ năm
'02/09
Nghỉ lễ      
Thứ sáu
'03/09
Nghĩ lễ Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ bảy
'04/09
Ngày nghĩ      
Chủ nhật
'05/09
Ngày nghĩ      
Thứ hai
'06/09
S:'-08 giờ, Họp giao ban tuần - Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ ba
'07/09
S:'-08 giờ, Họp giao ban tuần - Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ tư
'08/09
giải quyết công việc hành chính      
Thứ năm
'09/09
giải quyết công việc hành chính      
Thứ sáu
'10/09
giải quyết công việc hành chính      
Thứ bảy
'11/09
Sáng 8h: Họp trực tuyến do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - TRưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì Phòng họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người  
Chủ nhật
'12/09
       
Thứ hai
'13/09
S:'-08 giờ, Họp giao ban tuần - Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ ba
'14/09
giải quyết công việc hành chính      
Thứ tư
'15/09
giải quyết công việc hành chính      
Thứ năm
'16/09
giải quyết công việc hành chính      
Thứ sáu
'17/09
14h: Họp trực tuyến về công tác giải ngân vốn đầu tư công Phòng họp trực tuyến -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Kế toán  
Thứ bảy
'18/09
       
Chủ nhật
'19/09
       
Thứ hai
'20/09
giải quyết công việc hành chính      
Thứ ba
'21/09
giải quyết công việc hành chính      
Thứ tư
'22/09
giải quyết công việc hành chính.      
Thứ năm
'23/09
giải quyết công việc hành chính      
Thứ sáu
'24/09
giải quyết công việc hành chính      
Thứ bảy
'25/09
- Tiếp dân, giải quyết công việc hành chính      
Chủ nhật
'26/09
       
Thứ hai
'27/09
S:'-08 giờ, Họp giao ban tuần - Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ ba
'28/09
giải quyết công việc hành chính      
Thứ tư
'29/09
giải quyết công việc hành chính      
Thứ năm
'30/09
14h: Họp UBND thị xã thường kỳ  Phòng họp trực tuyến -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức có liên quan.  
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NINH VÂN
LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND XÃ
(0258.3649.080 Tháng 10/2021  
         
Ngày tháng Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ sáu
01/10
giải quyết công việc hành chính Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ bảy
02/10
Ngày nghĩ      
Chủ nhật
03/10
Ngày nghĩ      
Thứ hai
/04/10
giải quyết công việc hành chính      
Thứ ba
'05/10
giải quyết công việc hành chính      
Thứ tư
'06/10
giải quyết công việc hành chính      
Thứ năm
'07/10
giải quyết công việc hành chính      
Thứ sáu
'08/10
giải quyết công việc hành chính      
Thứ bảy
'09/10
       
Chủ nhật
'10/10
       
Thứ hai
'11/10
S:'-08 giờ, Họp giao ban tuần - Hội trường UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã; Công chức.  
Thứ ba
'12/10
8h: Dự khai mạc lớp huấn luyện dân quân cơ động và dân quân tại chỗ năm 2021 - Hội trường UBND xã các ban, ngành đoàn thể xã  
Thứ tư
'13/10
giải quyết công việc hành chính      
Thứ năm
'14/10
8h: Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội thị xã quý 3 Hội trường UBND thị xã  CT.UBND xã  
Thứ sáu
'15/10
giải quyết công việc hành chính      
Thứ bảy
16/10
       
Chủ nhật
17/10
       
Thứ hai
'18/10
giải quyết công việc hành chính      
Thứ ba
'19/10
giải quyết công việc hành chính      
Thứ tư
'20/10
giải quyết công việc hành chính      
Thứ năm
'21/10
giải quyết công việc hành chính      
Thứ sáu
'22/10
giải quyết công việc hành chính      
Thứ bảy
'23/10
       
Chủ nhật
'24/10
       
Thứ hai
'25/10
giải quyết công việc hành chính      
Thứ ba
'26/10
giải quyết công việc hành chính      
Thứ tư
'27/10
giải quyết công việc hành chính      
Thứ năm
'28/10
giải quyết công việc hành chính      
Thứ sáu
'29/10
giải quyết công việc hành chính      
Thứ bảy
'30/10
       
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NINH THƯỢNG
LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND XÃ
(0258.3663.022) Tháng 11/2020  
         
Ngày tháng Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Chủ nhật
'01/10
       
Thứ hai
'02/11
S: '-08giờ, Giao ban tuần Hội trường (A) UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
 Ủy viên UBND xã; Công chức.
 
Thứ ba
'03/11
Tiếp công dân, giải quyết công việc hành chính Phòng Tiếp công dân CT.UBND xã  
Thứ tư
'04/11
giải quyết công việc hành chính      
Thứ năm
'05/11
 giải quyết công việc hành chính      
Thứ sáu
'06/11
 giải quyết công việc hành chính      
Thứ bảy
'07/11
       
Chủ nhật
'08/11
       
Thứ hai
'09/11
S: '-08giờ, Giao ban tuần Hội trường (A) UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
Ủy viên UBND xã; Công chức.
 
Thứ ba
'10/11
Tiếp công dân, giải quyết công việc hành chính Phòng Tiếp công dân CT.UBND xã  
Thứ tư
'11/11
 giải quyết công việc hành chính      
Thứ năm
'12/11
 giải quyết công việc hành chính      
Thứ sáu
'13/11
Tiếp công dân, giải quyết công việc hành chính Phòng Tiếp công dân CT.UBND xã  
Thứ bảy
'14/11
       
Chủ nhật
'15/11
       
Thứ hai
'16/11
S: '-08giờ, Giao ban tuần Hội trường (A) UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
 Ủy viên UBND xã; Công chức.
 
Thứ ba
'17/11
Tiếp công dân, giải quyết công việc hành chính Phòng Tiếp công dân CT.UBND xã  
Thứ tư
'18/11
 giải quyết công việc hành chính. Chiều 14h: Họp bình xét " gia đình văn hóa" thôn văn hóa năm 2020 Hội trường (A) UBND xã CT.UBND xã, PCT.UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể xã  
Thứ năm
'19/11
 giải quyết công việc hành chính      
Thứ sáu
'20/11
 Tiếp công dân, giải quyết công việc hành chính Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ bảy
'21/11
       
Chủ nhật
'22/11
       
Thứ hai
'23/11
S: '-08giờ, Giao ban tuần Hội trường (A) UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
Ủy viên UBND xã; Công chức.
 
Thứ ba
'24/11
Tiếp công dân, giải quyết công việc hành chính Phòng Tiếp công dân CT.UBND xã  
Thứ tư
'25/11
 giải quyết công việc hành chính Phòng Tiếp CD Chủ tịch UBND xã  
Thứ năm
'26/11
 giải quyết công việc hành chính.Sáng 8h: tham dự buổi giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Hội trường (A) UBND xã CT.UBND xã, PCT.UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể xã, các thôn, các trường, Trạm Y tế xã  
Thứ sáu
'27/11
Tiếp công dân, giải quyết công việc hành chính Phòng Tiếp công dân CT.UBND xã  
Thứ bảy
'28/11
       
Chủ nhật
'29/11
       
Thứ hai
'30/11
S: '-08giờ, Giao ban tuần Hội trường (A) UBND xã -Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
Ủy viên UBND xã; Công chức.
 

 

 

BẦU CỬDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/26/2022 5:52:10 PM

^ V? ??u trang
Cheap Yeezys