Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Tin Tức - Sự Kiện

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒ (16/7/1930 - 16/7/2021)

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒ (16/7/1930 - 16/7/2021)

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH
CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
(16/7/1930 - 16/7/2021)

-----
I. CUỘC BIỂU TÌNH NGÀY 16/7/1930 Ở HUYỆN TÂN ĐỊNH (NAY LÀ
THỊ XÃ NINH HÒA) - Ý NGHĨA LỊCH SỬ NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐẤU
TRANH CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH
HÒA
1. Tình hình và chủ trương về cuộc biểu tình lịch sử Ngày 16/7/1930
Năm 1930, tình hình kinh tế khủng hoảng trầm trọng của chủ nghĩa tư bản
lan đến nước ta. Để đối phó với những thiệt hại về kinh tế, thực dân Pháp áp
dụng hàng loạt biện pháp nhằm tăng cường bóc lột, cướp bóc tài sản của nhân
dân ta. Sưu cao, thuế nặng, quan lại cường hào áp bức hà khắc, địa chủ bóc lột
tô tức nặng nề và khủng bố trắng tràn lan sau khởi nghĩa Yên Bái; những sự kiện
ấy đã tác động làm cho mâu thuẫn giữa nhân dân ta với đế quốc Pháp và bọn
phong kiến tay sai phát triển đến mức gay gắt. Trong hoàn cảnh đó, ngày
03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo thống nhất phong trào
cách mạng trong cả nước, là động lực tác động đến phong trào cách mạng trong
nước phát triển mạnh mẽ.
Ở Khánh Hòa, sống dưới ách áp bức nặng nề của thực dân phong kiến, với
tình yêu quê hương xứ sở, lòng khát khao độc lập, tự do đã hun đúc cho nhân
dân Khánh Hòa lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần đấu tranh kiên cường bất
khuất. Truyền thống yêu nước đó là điều kiện thuận lợi để cho chủ nghĩa Mác -
Lênin sớm bám rễ và phát triển. Sau sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời,
ngày 24/02/1930, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa được chính thức thành lập.
Nhân ngày Quốc tế Lao động (01/5/1930), Trung ương Đảng phát động
ngay một phong trào đấu tranh cách mạng rộng lớn trong cả nước, được nhân
dân cả ba miền hưởng ứng mạnh mẽ. Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã phát động
nhân dân trong tỉnh tiến hành phong trào đấu tranh như treo cờ Đảng, treo biểu
ngữ, rải truyền đơn đòi ngày làm việc 8 giờ, tăng tiền lương, giảm sưu thuế,
phản đối chủ nghĩa đế quốc, ủng hộ Liên bang Xô Viết, tổ chức kỷ niệm Ngày
Quốc tế Lao động; ý nghĩa ngày lễ được tuyên truyền và giải thích tương đối sâu
rộng trong đảng viên, công nhân, viên chức và cơ sở quần chúng.
Tiếp đến, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Xứ ủy Nam Kỳ
phát động cuộc đấu tranh hưởng ứng, ủng hộ phong trào đấu tranh của công -
nông Nghệ - Tĩnh, tháng 7/1930, Tỉnh ủy lâm thời Khánh Hòa chủ trương vận
động tổ chức mít tinh biểu tình ở những nơi có cơ sở Đảng mạnh và treo cờ, rải

Họ tên*
Email*
Bình luận*
BẦU CỬDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/29/2021 5:44:31 AM

 
 
Thiết kế website    
 
^ Về đầu trang