Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Thủ tục Cấp bản sao giấy tờ từ sổ hộ tịch
Cơ quan chủ trì xử lý Uỷ ban nhân dân Xã
Lĩnh vực Hộ Tịch
Trình tự thực hiện
- Công dân có yêu cầu đăng ký cấp bản sao giấy tờ từ sổ hộ tịch tại bộ phận một cửa (cán bộ Tư pháp Hộ tịch) nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì hướng dẫn công dân làm lại. Nếu hồ sơ đảm bảo đúng yêu cầu thì tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.- Cán bộ Tư pháp Hộ tịch kiểm tra trong sổ lưu tại UBND phường, nếu có thì cấp bản sao cho công dân theo yêu cầu.- Nhận kết quả tại (bộ phận một cửa) Uỷ ban nhân dân cấp xã
Hồ sơ
+ Yêu cầu cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch của công dân;+ Giấy ủy quyền (trong trường hợp người có yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ.Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng anh chị em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản ủy quyền nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân trên )- Số lượng hồ sơ: 1 bộ
Thời gian giải quyết
- Trong ngày làm việc (kéo dài thêm không quá 5 ngày trong trường hợp phải xác minh); - Đối với trường hợp gửi yêu cầu qua đường bưu điện: thì chậm nhất là trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày đến của bưu điện).
Cơ sở pháp lý
- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; - Thông tư số 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; - Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch
Đối tượng
Cá nhân
Tài liệu đính kèm 1
Số lượt người xem 435
BẦU CỬDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/25/2021 11:05:13 PM

 
 
Thiết kế website         
 
 
 
^ Về đầu trang