? Trường Tiểu học Ninh Diêm tổ chức hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học (2015 – 2016) | Cổng Thông Tin Điện Tử Ủy Ban Nhân Dân Xã Ninh Vân | cong-thong-tin-dien-tu-uy-ban-nhan-dan-xa-ninh-van