? Ủy ban nhân dân | Cổng Thông Tin Điện Tử Ủy Ban Nhân Dân Xã Ninh Vân | cong-thong-tin-dien-tu-uy-ban-nhan-dan-xa-ninh-van
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Ủy ban nhân dân

  Họ và tên: Trà Văn Hải

  Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Ninh Vân

  Trình độ chuyên mô: Đại học xây dựng Đảng chính quyền nhà nước

  Trình độ chính trị: Trung cấp

  Số điện thoại: 0835169233

Thư điện tử: Travanhainv@gmai.com

  Họ và tên: Nguyễn Văn Túc

 Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Vân

 Trình độ chuyên mô: Cử nhân kinh tế Luật

 Trình độ chính trị: Trung Cấp

 Số điện thoại: 0948185790

 Thư điện tử: Mantuc1986@gmai.com

BẦU CỬDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/26/2022 5:18:04 PM

^ V? ??u trang
Cheap Yeezys